Долучитися

Умови користування

Адміністрація сайта пропонує вам послуги сайта на умовах, що є предметом дійсних правил користування сайтом www.myua.online. В зв'язку з цим, вам необхідно уважно ознайомитися з умовами дійсних правил.

Правила користування сайтом

Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з дійсними правилами до моменту реєстрації на сайті. Реєстрація користувача на сайті означає повне і безперечне прийняття користувачем цих правил. Дійсні правила можуть бути змінені або доповнені адміністрацією сайта в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Дійсні правила є відкритим і доступним документом. Адміністрація сайту рекомендує користувачам регулярно перевіряти умови дійсних правил на предмет їхньої зміни або доповнення. Продовження використання сайту користувачем після внесення змін та доповнень дійсні правила значить прийняття та згоду користувача з такими змінами та доповненнями. Всі права на сайт в цілому та на використання мережевої адреси (доменне ім'я) належить адміністрації сайту. Адміністрація представляє доступ до сайту всім зацікавленим особам у відповідності з діючими правилами. Дійсними правилами встановлені умови у відповідності з якими права на використання інформації і результатів інтелектуальної діяльності у складі окремих розділів сайта можуть належати користувачам сайта да другим особам, що самостійно створили або розташували указані об'єкти на сайті без посередньої участі адміністрації сайта. Ніякі положення дійсних правил не дають користувачу право на використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків адміністрації сайта. Право на використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків адміністрації сайта може бути надано виключно за письмовою згодою адміністрації сайта. Реєстрація користувача на сайті є безкоштовною та добровільною. Користувачем сайта є фізична особа зареєстрована на сайті у відповідності з встановленими дійсними правилами і володіючи відповідними повноваженнями (раніше і далі - користувач). Користувач несе відповідальність за достовірність та актуальність наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. При реєстрації користувач погоджується з дійсними правилами і приймає на себе вказані в них права та обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням сайту. Після успішної реєстрації користувача на сайті адміністрація приймає на себе права та обов'язки перед користувачем, що указані в дійсних правилах. Приймаючи дійсні правила шляхом реєстрації на сайті, користувач підтверджує свою згоду на обробку адміністрацією його персональних даних, представлених при реєстрації, а також розташованих користувачем добровільно на своїй персональній сторінці. Вибрані користувачем Email і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу користувача на сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Якщо користувачем не доведено зворотне, будь-які дії, скоєні з використанням його логіна і пароля, вважаються скоєними відповідним користувачем. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю або персональної сторінки користувача, або розповсюдження логіна і пароля, користувач зобов'язаний негайно повідомити про це адміністрації сайту в установленому порядку. Після реєстрації користувач отримує право самостійно та в особистих цілях створювати, використовувати визначати зміст особової персональної сторінки та умови доступу інших користувачів до її змісту, а також отримує можливість доступу та розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (на умовах отримання відповідних прав доступу від їх власників). Користувачу при використанні сайту забороняється

Реєструватися в якості користувача від імені або замість другої особи. Вводити користувачів в оману відносно своєї особи, використовувати логін і пароль іншого зареєстрованого користувача. Завантажувати, зберігати, опубліковувати, розповсюджувати і надавати доступ або іншим чином використовувати інформацію яка: вміщує погрози, дискредитує, ображає ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність користувачів та третіх осіб. Здійснювати масові розсилання повідомлень без згоди користувачів сайту. Використовувати програмне забезпечування та здійснювати дії направлені на порушення нормального функціонування сайту і його сервісів або персональної сторінок користувачів. Завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати та надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми. Використовувати без спеціального дозволу адміністрації сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на сайті або взаємодія з сайтом і його сервісами. Будь-яким шляхом в тому числі шляхом обману, зловживання довірою намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого користувача. Здійснювати незаконний збір та обробляти персональні дані інших осіб. Здійснювати (намагатися отримати) доступ до будь-яких послуг іншим способом окрім як через інтерфейс представлений адміністрацією сайту, за виключенням випадків, коли такі дії були прямо дозволені користувачу у відповідності з окремим погодженням з адміністрацією.